Försäljning och service - Handel

Om du känner att du vill arbeta i ett yrke där organisation, planering och god service är viktigt, kan någon av våra tre inriktningar inom yrkespaket försäljning och service passa dig.

Yrkespaket försäljning och service passar dig som tycker om att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter som försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen. Gemensamt för alla utbildningar är att du får grundläggande kunskaper inom servicekunskap, personlig försäljning, kommunikation och handelsspecialisering. Du får även utveckla kompetenser och förmågor som ökar din anställningsbarhet genom att samarbeta, använda modern teknik, söka och granska information samt presentera och utvärdera ditt arbete.

handel-försäljning-service

Yrkespaket och kombinationer
Handel Bas – 600 p
Handel, påbyggnad mot butiksförsäljare - 600 + 400 p
Handel, påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning – 600 + 400 p

Handel bas  - 600 P
Under de gemensamma kurserna lär du dig hur du kommunicerarprofessionellt i affärsrelationer. Du lär dig att utföra administrativa och organisatoriska uppgifter inom företag och offentlig förvaltning

 • Handel och hållbar utveckling
 • Praktiskt marknadsförening 1
 • Branschkunskap inom handel
 • Servicekunskap 1
 • Servicekunskap 2
 • Entreprenörskap (ej Nacka)

Handel, påbyggnad mot butiksförsäljare - 400 P
Lär dig hur ett företag drivs, hur en affärsidé kommer till och hur man arbetar i projekt. Du får kunskaper om ekonomi, marknadsföring, vikten av att ha nöjda kunder och hur du kan få dem att köpa just dina produkter eller tjänster. Som säljare är din uppgift att ge kunden/ kunderna den bästa tänkbara kundservicen.

 • Personlig försäljning 1
 • Personlig försäljning 2
 • Handel specialisering
 • Utställningsdesign 1

Handel, påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning - 400 P
Lär dig hur ett företags drivs, hur en affärsidé kommer till och hur man arbetar i projekt. Du kommer få kunskaper i ekonomi, marknadsföring, vikten av att ha nöjda kunder och hur du kan få de att köpa just dina produkter eller tjänster.

 • Företagsekonomi 1
 • Information och Kommunikation 1
 • Personlig försäljning 1
 • Handel specialisering

APL 
I samtliga utbildningar ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du på plats på ett företag får
kunskap om dagens arbetsmarknad, utökar ditt nätverk och kommer närmare arbetsmarknaden.

Studieform
Programmet ges på distans. Mot slutet av kursen gör
man praktik på en arbetsplats (APL).

Förkunskaper
Även du som har viss kunskap och kompetens i yrket sedan tidigare kan söka utbildningen, vi hjälper dig att bedöma om du kan läsa vissa delar av utbildningen snabbare med syfte att förkorta utbildningstiden.

Behörighet
För att bli beviljad att gå utbildningen ska du vara minst 20 år (19 år om du fyller 20 samma år som utbildningen startar).
Du ska också ha gått ut grundskolan eller motsvarande.

Studietakt
Heltid. Admin Bas är 30 veckor lång och påbyggnadskurserna 20 veckor långa.